estudios BruaR

Sistema de gravación


DIXITAL
 24-Bit ADAT Bridge i/o
Interface de 16-Canais entre unidades con
formatos ADAT óptico e Pro Tools.
 
 INTERFACE 882 i/o
Interface de Audio Multicanales a 20-bits de alta
calidade
 

 

INTERFACE 888|24 i/o
Interface de Audio Multicanales con precisión de
24-bits.

 

 


Pro Tools | 24 MIXplus
Sistema de producción de audio dixital a 24-bits expandido con 64 pistas i/o de gravación .

 

 

ANALÓXICO

Cassette recorder Technics RST 10
CD Recorder Yamaha CRV 6x4x16


BACKUP

ADR On Stream SC 30e


Volver a Equipamento